Informacje kontaktowe

Adres:

Komstal Knurów Sp. z o.o.
ul. Dębowa 10, 44 – 190 Knurów
NIP 969160899
Regon 243460101
KRS 0000493374

Telefon:

+48 32 236 45 80
+48 506 817 625
Faks: +48 32 336 23 90

E-mail:

komstal@komstal.pl ewa@komstal.pl

Dojazd